Skolwin z nowym terenem rekreacyjnym!

Na terenie dzielnicy Skolwin w Szczecinie trwa budowa nowego obszaru rekreacyjnego. Powstał już m.in. duży plac zabaw z drewnianymi urządzeniami oraz zestaw sprawnościowy Street Workout przeznaczony dla użytkowników w wieku 14+. Posiada on wiele elementów gimnastycznych jak drabinki pionowe i poziome, różnego kształtu poręcze usytuowane na różnych wysokościach, obręcze na łańcuchach oraz rurki do wykonywania […]

Czytaj więcej
Do góry