Oferowane urządzenia małej architektury tj. kosze, ławki, stoły, trzepaki, stojaki rowerowe, wiaty drewniane znajdą swoje zastosowanie w miejscach użyteczności publicznej takich jak place zabaw, deptaki, parki, skwery uliczne, rynki miejskie, podwórka.

Do góry